• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

KMÍNOVÁ S VEJCI (obsahuje al. 1,3,6,7,9)

PEČENÁ KRŮTÍ PRSA, BRAMBORY, DUŠENÁ BABY MRKEV S HRÁŠKEM (obsahuje al. 1a,7,9)

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY SE ŠUNKOU A VEJCEM, PEČIVO (obsahuje al. 1,3,7,10,12)

Změna schváleného rozpočtu

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2022.....zveřejněno 3. 1. 2023

(schváleno Radou města Česká Lípa dne 19. 12. 2022, usnesení č. 50/2022/U)

/files/static_pages_files/files/2022-zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1l.rozpo%C4%8Dtu.xlsx

 

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2021..... zveřejněno 9. 12. 2021

(schváleno Radou města Česká Lípa dne 29.11.2021, usnesení č. 1299/A/2021/R)

/files/static_pages_files/files/2021-zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1l.rozpo%C4%8Dtu.xlsx

 

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2020.....zveřejněno 18. 12. 2020

(schváleno Radou města Česká Lípa dne 8. 12. 2020, usnesení č. 914/B/2020/R

/files/static_pages_files/files/2020%20-%20zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1len%C3%A9%20rozpo%C4%8Dtu%20(vyv%C4%9B%C5%A1en%C3%AD).xlsx

 

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den předem do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje : 11.9.2023
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:           Bílá káva - sl. 1b
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz