• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

CIBULOVÁ SE SÝREM (obsahuje al. 1,1a,7,12)

FAZOLOVÁ PÁNEV S VEPŘOVÝM MASEM, CHLÉB (obsahuje al. 1,6)

MASOVÝ NÁKYP, BRAMBORY, STERIL.OKURKA (obsahuje al. 1,1a,3,7,10)

Změna schváleného rozpočtu

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2021..... zveřejněno 9. 12. 2021

(schváleno Radou města Česká Lípa dne 29.11.2021, usnesení č. 1299/A/2021/R)

/files/static_pages_files/files/2021-zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1l.rozpo%C4%8Dtu.xlsx

 

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2020.....zveřejněno 18. 12. 2020

(schváleno Radou města Česká Lípa dne 8. 12. 2020, usnesení č. 914/B/2020/R

/files/static_pages_files/files/2020%20-%20zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1len%C3%A9%20rozpo%C4%8Dtu%20(vyv%C4%9B%C5%A1en%C3%AD).xlsx

 

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
22.12.2022 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - NEVAŘÍ SE.
23.12.2022 - 02.01.2023 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - NEVAŘÍ SE.
v TYTO DNY JSOU VŠICHNI STRÁVNÍCI ODHLÁŠENI.
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz