• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

ZELENINOVÁ S POHANKOVÝMI NOČKY (obsahuje al. 1,3,6,7,9)

ŠPAGETY SE ZELENINOU, SUŠENÝMI RAJČATY A PARMEZÁNEM (obsahuje al. 1,7,9,12)

DRŮBEŽÍ A SOJOVÉ NUDLIČKY VE SLADKÉ (SWEET) ČÍNSKÉ OMÁČCE, DUŠENÁ JASMÍNOVÁ RÝŽE (obsahuje al. 1,3,6,7,9)

Kontakty, aktuální informace

Nová hygienická pravidla pro cizí strávníky od 1.11.2021
 
V souladu s mimořádným opatřením MZ k provozu služeb,
platí pro školní jídelny od 1.11.2021 povinnost
kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání covid – 19)
u cizích strávníků při vstupu do školní jídelny.
 
 
SOUČASNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ   
 
1.  Před vstupem do jídelny si každý strávník nasadí ochrannou roušku
     a provede dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici v šatně, na WC, v jídelnách, 
     na chodbě před jídelnami).
 
2.  Strávník má možnost použít jednorázové ochranné rukavice.
 
3.  Ochrannou roušku odkládá strávník pouze při konzumaci jídla u stolu
     (pokud  od stolu odchází, musí mít ochrannou roušku nasazenou).
 
4.  V jídelnách se strávníci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.          
 
5. Cizí strávníci mají vyhrazený čas pro odběr stravy v době
    od 11.40 hod. do 12.15 hod.
     
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip!!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách,
tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení
a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem
na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
 
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu,
aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje.
Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci
Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:40 - 12:15 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Současná hygienická opatření ve školní jídelně naleznete
v sekci  INFORMACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE
 
 
 
Ceny obědů:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  29.10.2021
Polévka :            
Oběd č.1 :  al. 10 - hořčice
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz