• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

O nás

Školní jídelna byla postavena v roce 1987 jako samostatná jednopodlažní budova v areálu Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733.
Právním subjektem je od roku 1995.

Školní jídelna se nachází na největším českolipském sídlišti Špičák, v ulici 28. října.

V současné době vaří školní jídelna pro žáky a zaměstnance Základní školy, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace (strávníci této školy docházejí do školní jídelny), studenty a zaměstnance SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvková organizace (strávníci této školy docházejí do školní jídelny), pro studenty a zaměstnance Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace a pro Soukromou mateřskou školu Kvítko,  s r. o., Kvítkov 60 (těmto subjektům se strava odváží).
Kapacita kuchyně je 1300 jídel, denně se uvaří a vyexpeduje 1100 obědů.
Obědy se připravují podle norem pro školní stravování, při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku, spotřební koš a také finanční limit na nákup potravin.

Hlavním záměrem SŠJ je především stravování dětí, žáků a studentů těchto škol. Doplňkovou činností je stravování zaměstnanců škol a ostatních cizích strávníků.

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
Oznámení zvýšení ceny za oběd od 1. srpna 2017
Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin, dodržení kalkulačního vzorce /podle loňských nákladů  a výnosů/  a také zajištění poměru koeficientů při normování potravin, dojde ve školní jídelně od 1.8.2017  ke zvýšení ceny za jeden oběd, a to v potravinách pro všechny strávníky, dále v režii i v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/. Bližší informace k cenám za jeden oběd a zálohám na obědy z bankovních účtů naleznete v sekci INFORMACE-POPLATKY. Strávníky, kteří platí obědy trv. příkazem z bankovního účtu, žádáme o zvýšení zálohy od září 2017.
 
KONEC STARÉHO A ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
 
1. O letních prázdninách školní jídelna NEVAŘÍ !!!!
2. Přeplatky stravného budou vráceny během července 2017 na bankovní nebo sporožirové účty. Strávníkům, kteří hradí stravné složenkou, bude snížena částka na září 2017.
3. Žáci 9. ročníku, kteří platili obědy složenkou, si vyzvednou do 29. června 2017 přeplatek stravného v kanceláři vedoucí stravování v hotovosti.
4. Každý strávník se na stravování v novém školním roce 2017/2018 MUSÍ PŘIHLÁSIT u vedoucí stravování-i ti, kteří platí sporožirem či bankovním účtem (možné i telefonicky-te. 487 523 199, 734 571 343). Ten, kdo se od září 2017 stravovat již nebude, musí tuto skutečnost také nahlásit a to písemně (odhláška ze stravování) ve školní jídelně vedoucí stravování.
5. Přihlášky (popř. odhlášky) a složenky na obědy na školní rok 2017/2018 se budou vydávat ve dnech:
 
23. srpna - 25. srpna 2017....od 8,00 hod do 13,00 hod.
28. srpna a 29. srpna 2017...od 8,00 hod do 13,30 hod.
30. srpna - 1. září 2017........od 8,00 hod od 15,30 hod.
 
HEZKÉ PRÁZDNINY!!!
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :   
Polévka :
Oběd č.1 :
Oběd č.2 :               
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz