• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa  - pomocná kuchařka k 1.9.2018

 - bližší informace a pracovní náplň v následujících odkazech :

/files/static_pages_files/files/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20kuch..docx

/files/static_pages_files/files/Pracovn%C3%AD%20n%C3%A1pl%C5%88%20k%20v%C3%BDb%C4%9Br.%C5%99%C3%ADz..doc

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace

Samostatná školní jídelna vyhlásila výběrové řízení na pomocnou kuchařku od září 2018 - další informace najdete v odkazu INFORMACE : VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

 

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :   
Polévka :
Oběd č.1 : 
Oběd č.2 :               
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz