• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

CIBULOVÁ SE SÝREM (obsahuje al.: 1,3,6,7,9,12)

PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO, TĚSTOVINY SE ZELENINOU (obsahuje al.: 1,1a,3,7,9)

Návrhy rozpočtu + návrhy střednědob. výhledu

návrh rozpočtu na r. 2018 + návrh střednědob. výhledu na r. 2019 - 2020 - zveřejněno 13. 11. 2017 :

/files/static_pages_files/files/rozpo%C4%8Det%20-%20tabulky%20ke%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.xlsx

návrh rozpočtu na r. 2019 + návrh střednědob. výhledu na r. 2020 - 2021 - zveřejněno 23. 11. 2018:

/files/static_pages_files/files/Zve%C5%99.rozp.%2Bst%C5%99ed.v%C3%BDhled%20S%C5%A0J%2028.%20%C5%99%C3%ADjna.xlsx

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace

VÝDEJ OBĚDŮ V PÁTEK 21.12.2018 :

11,40 - 13,30 HODIN
(strávníkům, kteří budou mít přihlášené a zaplacené obědy)
 
CIZÍ STRÁVNÍCI DO JÍDLONOSIČŮ :
11,30 - 12,00 HODIN

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :   
Polévka :
Oběd č.1 : 
Oběd č.2 :               
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz