• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Návrhy rozpočtu + návrhy střednědob. výhledu

návrh rozpočtu na rok 2024 + návrh střednědobého výhledu na obd. 2025-2026 - zveřejněno 1. 2. 2024

/files/static_pages_files/files/2024-n%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%2Bv%C3%BDhled.pdf

návrh rozpočtu na rok 2023 + návrh střednědobého výhledu na obd. 2024-2025 - zveřejněno 30. 1. 2023

/files/static_pages_files/files/2023-n%C3%A1vrh%20rozp.23%2Bv%C3%BDhled.xlsx

návrh rozpočtu na rok 2022 + návrh střednědobého výhledu na obd. 2023-2024 - zveřejněno 16. 11. 2021

/files/static_pages_files/files/2022-n%C3%A1vrh%20rozp.%2Bv%C3%BDhled.xlsx

návrh rozpočtu na r.2021 + návrh střednědobého výhledu na obd. 2022-2023 - zveřejněno 15. 1. 2021

/files/static_pages_files/files/2021-n%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu2021%2Bv%C3%BDhled2022-23(1).xlsx

návrh rozpočtu na r. 2020 + návrh střednědobého výheldu na obd. 2021-2022 - zveřejněno 21. 1. 2020

/files/static_pages_files/files/2020-n%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%2Bv%C3%BDhled.xlsx

 

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den předem do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje : 
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:           
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz