• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Návrhy rozpočtu + návrhy střednědob. výhledu

návrh rozpočtu na r.2021 + návrh střednědobého výhledu na obd. 2022-2023 - zveřejněno 15. 1. 2021

/files/static_pages_files/files/2021-n%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu2021%2Bv%C3%BDhled2022-23(1).xlsx

návrh rozpočtu na r. 2020 + návrh střednědobého výheldu na obd. 2021-2022 - zveřejněno 21. 1. 2020

/files/static_pages_files/files/2020-n%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%2Bv%C3%BDhled.xlsx

 

návrh rozpočtu na r. 2018 + návrh střednědob. výhledu na r. 2019 - 2020 - zveřejněno 13. 11. 2017 :

/files/static_pages_files/files/rozpo%C4%8Det%20-%20tabulky%20ke%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.xlsx

 

návrh rozpočtu na r. 2019 + návrh střednědob.výhledu na r. 2020 - 2021 - zveřejněno 14. 2. 2019

/files/static_pages_files/files/S%C5%A0J%2028.%20%C5%99%C3%ADjna.xlsx

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
Oběd mají přihlášený všichni
žáci, kteří se účastní prezenční
výuky. Ostatní žáci mají odhlášeno.
Výdej pro cizí stráníky bude  i nadále možný
do jednorázových obalů (dodá ŠJ) bez polévky.

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Současná hygienická opatření ve školní jídelně naleznete
v sekci  INFORMACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE
 
 
 
Ceny obědů:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz