• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

KAPUSTOVÁ (obsahuje al. 1,6,7,9)

PEČENÝ KARBANÁTEK, BRAMBORY, SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ S ŘEDKVIČKAMI A CIZRNOU (obsahuje al. 1,3,7)

TĚSTOVINY PO MILÁNSKU S KUŘECÍM MASEM, SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ S ŘEDKVIČKAMI A CIZRNOU (obsahuje al. 1,3,7,9,12)

Poplatky

Zájemce o stravování se musí na obědy přihlásit u vedoucí stravování , vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí si kreditní kartu (35,- Kč) nebo čip (115,- Kč). Případnou ztrátu karty nebo čipu je potřeba ihned nahlásit vedoucí stravování, která výdej  zablokuje a tím zamezí  neoprávněnému použití. Strávník si potom zajistí novou kartu nebo čip.

Obědy se platí složenkou nebo trvalým příkazem z bankovního účtu. Při placení složenkou dostane strávník ve škole zhruba 12. den v měsíci složenku na následující měsíc. Ústřižek zaplacené složenky je třeba předložit v ŠJ ještě před začátkem nového měsíce, aby strávník dostal 1. pracovní den v měsíci oběd.Tento termín je stejný i pro zaměstnance školství a cizí strávníky. Při ukončení stravování si strávník vyzvedne případný přeplatek stravného v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování ŠJ.

Strávníci, kteří platí obědy z bankovních účtů, si sami zadají TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ na předepsanou zálohu ve svém bankovním ústavu nejpozději do 25. dne v předcházejícím měsíci (př.: platba na září musí být provedena do 25. srpna). Kopii tohoto příkazu odevzdají v jídelně. Jestliže jim banka platbu neprovede, oznámí tuto skutečnost vedoucí stravování ŠJ a zaplatí obědy v hotovosti. Přeplatky stravného budou zasílány na účet zpět na bankovní účty v červenci daného školního roku. 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 sb., o školním stravování). Jídlo si může rodič odnést pouze první den neplánované nepřítomnosti.

 Obědy se odhlašují a přihlašují den předem do 14,00 hodin, v objednávkovém boxu, prostřednictvím internetu, telefonicky -  tel. 487 523 199, 734571343  nebo e-mailem na sj.spicak@seznam.cz. První den nemoci je možno výjimečně dostat oběd do přinesených nádob. Dále je nutné obědy ODHLÁSIT. Strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (z důvodu např. nemoci,  ředitelského volna, zdravotních prázdnin apod.), nemají nárok na dotovaný obědZaměstnanci ZŠ mají nárok podle § 3 odst.4 vyhl.č. 84/2005 Sb. na dotovaný oběd pouze v případě, pokud daný den odpracují minimálně 3 hodiny

Úplné odhlášení ze stravování musí být písemné s podpisem rodičů

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD od 1.5.2022

Výživové normy se dle vyhl. 107/2005 Sb. plní podle věkových skupin:
3 - 6   let         23,00 Kč / 1 oběd         (64,00 Kč = plná cena oběda)
7 - 10 let         27,00 Kč / 1 oběd         (68,00 Kč = plná cena oběda)
11 - 14 let         31,00 Kč / 1 oběd         (72,00 Kč = plná cena oběda)
15 - 18 let         38,00 Kč / 1 oběd         (79,00 Kč = plná cena oběda)
od 18 let         38,00 Kč / 1 oběd         (79,00 Kč = plná cena oběda)

To znamená, že děti budou rozděleny do těchto skupin - pokud v daném školním roce (září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v srpnu 2023 bude dítěti 11 let, od září 2022 spadá do věkové skupiny 11 - 14 let).

O prázdninách jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.
 

Naše bankovní spojení: KB Česká Lípa, číslo účtu: 2569110297/0100

Zálohy z bankovních účtů od 1.5.2022

7 - 10 let        600,00 Kč
11 - 14 let       
680,00 Kč
15 - 18 let        840,00 Kč
od 18 let       840,00 Kč                                                                        
 cizí                  1730,00 Kč
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin a energií,
dojde ve školní jídelně od 1.5.2022  ke zvýšení ceny za jeden oběd,
a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii
a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

 
Ceny obědů od 1.5.2022:
 
Děti MŠ (do 6 let).......23,00 Kč
Žáci 7-10 let................27,00 Kč
Žáci 11 - 14 let............31,00 Kč
Žáci,stud. +15 let.......38,00 Kč
Cizí strávníci..............79,00 Kč
Sociální stravné.........78,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................600,00 Kč
11 - 14 let..................680,00 Kč 
15 a více let..............840,00 Kč
zam.ZŠ .....................970,00 Kč
zam. SOŠ................1100,00 Kč
cizí strávníci...........1730,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz