• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

KAPUSTOVÁ (obsahuje al. 1,6,7,9)

PEČENÝ KARBANÁTEK, BRAMBORY, SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ S ŘEDKVIČKAMI A CIZRNOU (obsahuje al. 1,3,7)

TĚSTOVINY PO MILÁNSKU S KUŘECÍM MASEM, SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ S ŘEDKVIČKAMI A CIZRNOU (obsahuje al. 1,3,7,9,12)

Veřejné zakázky malého rozsahu - II. kat.

rok 2019:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zákázky - "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 31. 7. 2019

/files/static_pages_files/files/VZMR%20II.kat.%202019.zip

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

......zveřejněno 20. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/Dopln%C4%9Bn%C3%AD%20zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20%C4%8D.1%20P%20.pdf

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 20. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/Dopln%C4%9Bn%C3%AD%20zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20%C4%8D.2%20P.pdf

 

Rozhodnutí o přidělení VZMR II. kat. na dodávku pod názvem: "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 20. 9. 2019

/files/static_pages_files/files/Rozhodnut%C3%AD%20o%20v%C3%BDb%C4%9Bru%20dodavatele%20P.pdf

Kupní smlouva na dodávku 1 ks konvektomatu vč. zavážecího vozíku + 1 zavážecí vozík navíc a 2 ks elektrických kulatých varných kotlů

......zveřejněno 1. 10. 2019

/files/static_pages_files/files/SEP-VZMR-KUPN%C3%8D%20SMLOUVA.pdf

Předávací protokol - 1 ks konvektomatu vč. zavážecího vozíku  a 2 ks elekktrickcýh varných kotlů

.......zveřejněno 11. 11. 2019

/files/static_pages_files/files/VZMR%20I.kat.-P%C5%98ED%C3%81VAC%C3%8D%20PROTOKOL.pdf

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin a energií,
dojde ve školní jídelně od 1.5.2022  ke zvýšení ceny za jeden oběd,
a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii
a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

 
Ceny obědů od 1.5.2022:
 
Děti MŠ (do 6 let).......23,00 Kč
Žáci 7-10 let................27,00 Kč
Žáci 11 - 14 let............31,00 Kč
Žáci,stud. +15 let.......38,00 Kč
Cizí strávníci..............79,00 Kč
Sociální stravné.........78,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................600,00 Kč
11 - 14 let..................680,00 Kč 
15 a více let..............840,00 Kč
zam.ZŠ .....................970,00 Kč
zam. SOŠ................1100,00 Kč
cizí strávníci...........1730,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz