• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Veřejné zakázky malého rozsahu - II. kat.

rok 2019:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zákázky - "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 31. 7. 2019

/files/static_pages_files/files/VZMR%20II.kat.%202019.zip

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

......zveřejněno 20. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/Dopln%C4%9Bn%C3%AD%20zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20%C4%8D.1%20P%20.pdf

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 20. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/Dopln%C4%9Bn%C3%AD%20zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20%C4%8D.2%20P.pdf

 

Rozhodnutí o přidělení VZMR II. kat. na dodávku pod názvem: "Dodávka elektrického konvektomatu a 2 ks elektrických kotlů"

.....zveřejněno 20. 9. 2019

/files/static_pages_files/files/Rozhodnut%C3%AD%20o%20v%C3%BDb%C4%9Bru%20dodavatele%20P.pdf

Kupní smlouva na dodávku 1 ks konvektomatu vč. zavážecího vozíku + 1 zavážecí vozík navíc a 2 ks elektrických kulatých varných kotlů

......zveřejněno 1. 10. 2019

/files/static_pages_files/files/SEP-VZMR-KUPN%C3%8D%20SMLOUVA.pdf

Předávací protokol - 1 ks konvektomatu vč. zavážecího vozíku  a 2 ks elekktrickcýh varných kotlů

.......zveřejněno 11. 11. 2019

/files/static_pages_files/files/VZMR%20I.kat.-P%C5%98ED%C3%81VAC%C3%8D%20PROTOKOL.pdf

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den předem do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje : 
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:           
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz