• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Schválený rozpočet + schválený střednědobý plán

Schválený rozpočet na r. 2018 + schválený střednědob. plán na r. 2019 - 2020 - zveřejněno 28. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/rozpo%C4%8Det%20skute%C4%8Dn%C3%BD%202018-%20tabulky%20ke%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.xlsx

Schválený rozpočet na r. 2019 + schválený střednědob.plán na r. 2020-2021 - zveřejněno 28.3.2019

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%2Bv%C3%BDhled-2019.xlsx

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz