• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Kontakty, aktuální informace

VÝDEJ OBĚDŮ 30.6.2022
10:30 - 12:30 hod.
11:30 - 12:00 hod. - výdej do jídlonosičů
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
KONEC  STARÉHO  A  ZAČÁTEK
NOVÉHO ŠKOLNÍHO  ROKU  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ
 
    1)   O letních prázdninách školní jídelna N E V A Ř Í !!!
 
     2)   Přeplatky stravného budou vráceny během července 2022
           na bankovní účet. Strávníkům, kteří hradí
           stravné složenkou, bude snížena částka na září 2022.
 
     3)   Žáci 9. ročníku, kteří platili obědy složenkou a nedodali č.bank.účtu,   
      si vyzvednou do 25. června 2022 přeplatek stravného v kanceláři 
      ved. stravování v hotovosti.
                                                                                                                                 
     4)   Každý strávník se na stravování v novém školním roce 2022/2023 
           MUSÍ PŘIHLÁSIT u vedoucí stravování (možno i telefonicky – 
           tel. 487 523 199,  734 571 343).
  
     5)   Ten, kdo se od září 2022 stravovat již nebude, musí tuto skutečnost  
            také nahlásit a to písemně (odhláška ze stravování) ve školní jídelně  
            u vedoucí stravování.
 
6)    Pokud došlo ke změně osobních údajů (adresa, mail, č.účtu,   
        telef.číslo,…) nahlaste tuto změnu neprodleně vedoucí stravování.
 
     7)    Školní jídelna preferuje platbu stravného trvalým příkazem z účtu.   
            Složenky budou vydávány pouze výjimečně a strávník si ji každý
            měsíc vyzvedne osobně v kanceláři vedoucí stravování.
 
     8)   Strávník bude přihlášen ke stravování až po připsání platby    
            stravného na účet šk. jídelny. Následující platby stravného musí být
            provedeny vždy nejpozději k 25.dni předcházejícího měsíce.
 
 9)   Přihlášky (popř. odhlášky) a složenky na obědy na školní rok
             2022/2023 se budou vydávat ve dnech:
 
 24. srpna – 26. srpna 2022….………..od 7,00 do 13,00 hod.
 29. srpna – 1. září 2022.......................od 7,00 do 15,30 hod.
 
 HEZKÉ PRÁZDNINY !!!
 
 
 
 
  
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip!!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách,
tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení
a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem
na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
 
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu,
aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje.
Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci
Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ 30.6.2022
10:30 - 12:30 hod.
11:30 - 12:00 hod. - výdej do jídlonosičů
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz