• Jídelna Špičák
 • Jídelna Špičák
 • Jídelna Špičák
 • Jídelna Špičák
 • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Kontakty, aktuální informace

O z n á m e n í
 
- zvýšení ceny za oběd od 26. srpna 2019

Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin, dodržení kalkulačního vzorce /podle loňských nákladů  a výnosů/  a také zajištění poměru koeficientů při normování potravin, dojde ve školní jídelně od 26.8.2019  ke zvýšení ceny za jeden oběd, a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD OD 26.8.2019

  3 -   6 let....................20,00 Kč...............plná cena oběda = 56,00 Kč
  7 - 10 let....................23,00 Kč...............plná cena oběda = 59,00 Kč
11 - 14 let....................26,00 Kč...............plná cena oběda = 62,00 Kč
15 - 18 let....................33,00 Kč...............plná cena oběda = 69,00 Kč
 
( plná cena oběda se hradí v případě zájmu o odebírání obědů v době, kdy se  žák, student popř. zaměstnanec nezúčastní vyučování – např. při nemoci, ředitelském volnu apod.)
( strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, např. v květnu 2020 bude dítěti 11 let, od září 2019 spadá do skupiny 11 – 14 let )
 
cizí strávníci..............69,00 Kč...............potraviny  =  33,00 Kč
                                                               režie           = 11,00 Kč
                                                               os.nákl.       = 24,00 Kč
                                                               zisk.př.        =   1,00 Kč
 
sociální stravné............68,00 Kč.........potraviny   = 33,00 Kč
 (starob. a inv.důchodci,                                   režie           = 11,00 Kč
samoživitelky na MD)                                      os.nákl.      = 24,00 Kč
                                                                 zisk.př.     =   1,00 Kč

    

KONEC  STARÉHO  A  ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO  ROKU  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

 1.  O letních prázdninách školní jídelna N E V A Ř Í !!!

 2.  Přeplatky stravného budou vráceny během července 2019 na bankovní účet. Strávníkům, kteří hradí stravné složenkou, bude snížena částka na září 2019.
 3. Žáci 9. ročníku, kteří platili obědy složenkou, si vyzvednou do 28.června 2019 přeplatek stravného v kanceláři ved. stravování v hotovosti.                         

 4.   Každý strávník se na stravování v novém školním roce 2019/2020 MUSÍ PŘIHLÁSIT u vedoucí stravování (možno i telefonicky –  tel. 487 523 199,  734 571 343). Ten, kdo se od září 2019 stravovat již nebude, musí tuto skutečnost také nahlásit a to písemně (odhláška ze stravování) ve školní jídelně  u vedoucí stravování.  

 5. Pokud došlo ke změně osobních údajů (adresa, mail, č.účtu, telef.číslo,…) nahlaste tuto změnu neprodleně vedoucí stravování.

 6. Školní jídelna preferuje platbu stravného trvalým příkazem z účtu. Složenky budou vydávány pouze vyjímečně.

 7. Platba stravného musí být provedena nejpozději k 25.dni předcházejícího měsíce (do 25.srpna 2019 na září 2019).

 8.  Přihlášky ( popř. odhlášky ) a složenky na obědy na školní rok  2019/2020 se budou vydávat ve dnech:

  20. srpna – 27. srpna 2019…………..od 8,00 do 13,30 hod.
  28. srpna – 3. září 2019.......................od 8,00 do 15,30 hod.

   

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu, aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje. Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
Od 26.8.2019 dojde ve školní jídelně ke zvýšení ceny za jeden oběd.
 
Nové ceny:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz