• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

SELSKÁ

KUŘECÍ PŘÍRODNÍ PLÁTEK S OMÁČKOU CAFÉ DE PARIS, BRAMBOROVÁ KAŠE, SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ S CIZRNOU A KUKUŘICÍ (obsahuje al. 1,6,7,12)

JOGURTOVORÝŽOVÉ KNEDLÍČKY S JAHODOVÝM PŘELIVEM (obsahuje al. 1,3,7)

Kontakty, aktuální informace

UPOZORNĚNÍ
Z provozních důvodů (nižší počet zaměstnanců ŠJ) je omezen výdej obědů v jedné z jídelen.
Z tohoto důvodu se prodloužila čekací doba na oběd.
Žádáme tímto všechny strávníky o pochopení a trpělivost.
Děkujeme.
 
O z n á m e n í
 
- zvýšení ceny za oběd od 26. srpna 2019

Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin, dodržení kalkulačního vzorce /podle loňských nákladů  a výnosů/  a také zajištění poměru koeficientů při normování potravin, dojde ve školní jídelně od 26.8.2019  ke zvýšení ceny za jeden oběd, a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD OD 26.8.2019

  3 -   6 let....................20,00 Kč...............plná cena oběda = 56,00 Kč
  7 - 10 let....................23,00 Kč...............plná cena oběda = 59,00 Kč
11 - 14 let....................26,00 Kč...............plná cena oběda = 62,00 Kč
15 - 18 let....................33,00 Kč...............plná cena oběda = 69,00 Kč
 
( plná cena oběda se hradí v případě zájmu o odebírání obědů v době, kdy se  žák, student popř. zaměstnanec nezúčastní vyučování – např. při nemoci, ředitelském volnu apod.)
( strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, např. v květnu 2020 bude dítěti 11 let, od září 2019 spadá do skupiny 11 – 14 let )
 
cizí strávníci..............69,00 Kč...............potraviny  =  33,00 Kč
                                                               režie           = 11,00 Kč
                                                               os.nákl.       = 24,00 Kč
                                                               zisk.př.        =   1,00 Kč
 
sociální stravné............68,00 Kč.........potraviny   = 33,00 Kč
 (starob. a inv.důchodci,                                   režie           = 11,00 Kč
samoživitelky na MD)                                      os.nákl.      = 24,00 Kč
                                                                 zisk.př.     =   1,00 Kč

    

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu, aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje. Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
 
UPOZORNĚNÍ
Z provozních důvodů (nižší počet zaměstnanců ŠJ) je omezen výdej obědů v jedné z jídelen.
Z tohoto důvodu se prodloužila čekací doba na oběd.
Žádáme tímto všechny strávníky o pochopení a trpělivost.
Děkujeme.
 
Od 26.8.2019 došlo ve školní jídelně ke zvýšení ceny za jeden oběd.
 
Nové ceny:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz