• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Z OVESNÝCH VLOČEK S ČESNEKEM A MAJORÁNKOU (obsahuje al.: 1,1d,6,9)

SMAŽENÝ KVĚTÁK, BRAMBORY, TATARSKÁ OMÁČKA (obsahuje al.: 1,3,7,10)

Kontakty, aktuální informace

Od 25.5.2020 se zahajuje výuka pro žáky I. stupně ZŠ.
Zájem o obědy ve školní jídelně prosím nahlaste ved.stravování.
Tel.: 487 523 199, 734 571 343 = denně 7:00 - 12:00 hod.
Mail : sj.spicak@seznam.cz
 
Od 11.5.2020 je opět zahájena výuka žáků 9. tříd ZŠ a posledních ročníků SOU a SOŠ.
Pokud budou mít tito žáci zájem o obědy ve šk.jídelně, musí kontaktovat ved.stravování SŠJ.
Tel. 487 523 199, 734 571 343 = denně 7:00 - 12:00 hod.
 
Doporučujeme rodičům, jejichž dítě ná přeplatek alespoň ve výši jedné měsíční platby, aby si pozastavili (příp.zrušili) trvalý příkaz pro tento školní rok.
 
 
O z n á m e n í
 
- zvýšení ceny za oběd od 26. srpna 2019

Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin, dodržení kalkulačního vzorce /podle loňských nákladů  a výnosů/  a také zajištění poměru koeficientů při normování potravin, dojde ve školní jídelně od 26.8.2019  ke zvýšení ceny za jeden oběd, a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD OD 26.8.2019

  3 -   6 let....................20,00 Kč...............plná cena oběda = 56,00 Kč
  7 - 10 let....................23,00 Kč...............plná cena oběda = 59,00 Kč
11 - 14 let....................26,00 Kč...............plná cena oběda = 62,00 Kč
15 - 18 let....................33,00 Kč...............plná cena oběda = 69,00 Kč
 
( plná cena oběda se hradí v případě zájmu o odebírání obědů v době, kdy se  žák, student popř. zaměstnanec nezúčastní vyučování – např. při nemoci, ředitelském volnu apod.)
( strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, např. v květnu 2020 bude dítěti 11 let, od září 2019 spadá do skupiny 11 – 14 let )
 
cizí strávníci..............69,00 Kč...............potraviny  =  33,00 Kč
                                                               režie           = 11,00 Kč
                                                               os.nákl.       = 24,00 Kč
                                                               zisk.př.        =   1,00 Kč
 
sociální stravné............68,00 Kč.........potraviny   = 33,00 Kč
 (starob. a inv.důchodci,                                   režie           = 11,00 Kč
samoživitelky na MD)                                      os.nákl.      = 24,00 Kč
                                                                 zisk.př.     =   1,00 Kč

    

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu, aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje. Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
OD 25.5.2020 UPRAVUJEME VÝDEJNÍ DOBU PRO CIZÍ STRÁVNÍKY : 
11:00 - 11:30 HODIN
 
 
Od 25.5.2020 se zahajuje výuka pro žáky I. stupně ZŠ.
Zájem o obědy ve školní jídelně prosím nahlaste ved.stravování.
Tel.: 487 523 199, 734 571 343 = denně 7:00 - 12:00 hod.
Mail : sj.spicak@seznam.cz
 
 
Od 11.5.2020 je opět zahájena výuka žáků 9. tříd ZŠ a posledních ročníků SOU a SOŠ.
Pokud budou mít tito žáci zájem o obědy ve šk.jídelně,
musí kontaktovat ved.stravování SŠJ.
Tel. 487 523 199, 734 571 343 = denně 7:00 - 12:00 hod.
 
 
OD 4.5.2020 OBNOVUJEME PROVOZ ŠJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY.
Základní informace v sekci Informace - stravování pro cizí strávníky.
 
Doporučujeme rodičům, jejichž dítě ná přeplatek alespoň ve výši jedné měsíční platby, aby si pozastavili (příp.zrušili) trvalý příkaz pro tento školní rok.
 
Od 26.8.2019 došlo ve školní jídelně ke zvýšení ceny za jeden oběd.
 
Nové ceny:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz