• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

HOVĚZÍ S JÁTROVÝMI NOKY (obsahuje al.: 1,3,6,7,9)

SMAŽENÉ RYBÍ FILÉ, BRAMBOROVÁ KAŠE, STROUHANÁ MRKEV (obsahuje al. 1,3,4,7)

SMĚS ZE SOJOVÉHO MASA S ANANASEM A PAPRIKOU, DUŠENÁ KULATOZRNNÁ RÝŽE (obsahuje al. 1,3,6,7,9,10,11)

Kontakty, aktuální informace

VÝDEJ OBĚDŮ 30.6.2021
od 10,30 do 12,30 hodin
Cizí strávníci do jídlonosičů :
11,30 - 12,00 hodin
 
KONEC STARÉHO A  ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 
1)    O letních prázdninách školní jídelna N E V A Ř Í !!!
2)    Přeplatky stravného budou vráceny během července 2021
        na bankovní účet. Strávníkům, kteří hradí
        stravné složenkou, bude snížena částka na září 2021.
3)     Žáci 9. ročníku, kteří platili obědy složenkou a nedodali č.bank.účtu,  
        si vyzvednou do 25. června 2021 přeplatek stravného v kanceláři 
        vedoucí stravování v hotovosti.                                                                                                                 
 4)    Každý strávník se na stravování v novém školním roce 2021/2022
        MUSÍ PŘIHLÁSIT u vedoucí stravování (možno i telefonicky –      
        tel. 487 523 199,  734 571 343).
        Ten, kdo se od září 2021 stravovat již nebude, musí tuto skutečnost
        také nahlásit a to písemně (odhláška ze stravování) ve školní jídelně  
        u vedoucí stravování.
 5)    Pokud došlo ke změně osobních údajů (adresa, mail, č.účtu,   
        telef.číslo,…) nahlaste tuto změnu neprodleně vedoucí stravování.
 6)    Školní jídelna preferuje platbu stravného trvalým příkazem z účtu.   
         Složenky budou vydávány pouze vyjímečně. 
 7)     Strávník bude přihlášen ke stravování až po připsání platby    
         stravného na účet šk.jídelny. Následující platby stravného musí být
         provedeny vždy nejpozději k 25.dni předcházejícího měsíce.
 8)    Přihlášky ( popř. odhlášky ) a složenky na obědy na školní rok 2021/2022
         se budou vydávat ve dnech:
 
 23. srpna – 27. srpna 2021…………..od 7,00 do 13,00 hod.
 30. srpna – 1. září 2021......................od 7,00 do 15,30 hod.
 

 HEZKÉ PRÁZDNINY !!!

SOUČASNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ   
 
1.  Před vstupem do jídelny si každý strávník nasadí ochrannou roušku (šátek,...)
     a provede dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici v šatně, na WC, v jídelnách, 
     na chodbě před jídelnami).
 
2.  Strávník má možnost použít jednorázové ochranné rukavice.
 
3.  Ochrannou roušku odkládá strávník pouze při konzumaci jídla u stolu
     (pokud  od stolu odchází, musí mít ochrannou roušku nasazenou).
 
4.  V jídelnách se strávníci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.          
 
 
     
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu, aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje. Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ 30.6.2021
od 10,30 do 12,30 hodin
Cizí strávníci do jídlonosičů :
11,30 - 12,00 hodin
 
Informace k ukončení šk.roku a zahájení nového
školního roku naleznete v sekci INFORMACE-aktuální informace
 
Od 17.5.2021 budou ke stravování 
přihlášeny všechny děti do výše svého konta.
Odhlášky si zajišťují rodiče sami prostřednictvím
www.strava.cz nebo telefonické domluvy.

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Současná hygienická opatření ve školní jídelně naleznete
v sekci  INFORMACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE
 
 
 
Ceny obědů:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz