• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

POHANKOVÁ SE ZELENINOU A BRAMBOREM (obsahuje al. 1,3,6,7,9)

KUŘECÍ ŘEZANKA PO ČÍNSKU, DUŠENÁ RÝŽE (obsahuje al. 1,6,7,9,10,11)

HALUŠKY S BRYNDZOU A SLANINOU, RUKOLA (obsahuje al. 1,3,7)

Poplatky

Zájemce o stravování se musí na obědy přihlásit u vedoucí stravování , vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí si čip (33,- Kč, 115,- Kč nebo 121,- Kč). Případnou ztrátu čipu je potřeba ihned nahlásit vedoucí stravování, která výdej  zablokuje a tím zamezí  neoprávněnému použití. Strávník si potom zajistí nový čip.

Obědy se platí trvalým příkazem z bankovního účtu, ve vyjímečných případech složenkou. Při placení složenkou si  strávník osobně vyzvedne v kanceláři vedoucí stravování zhruba 12.-15. den v měsíci složenku na následující měsíc. Ústřižek zaplacené složenky je třeba předložit v ŠJ ještě před začátkem nového měsíce, aby strávník dostal 1. pracovní den v měsíci oběd.Tento termín je stejný i pro zaměstnance školství a cizí strávníky. Při ukončení stravování si strávník vyzvedne případný přeplatek stravného v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování ŠJ.

Strávníci, kteří platí obědy z bankovních účtů, si sami zadají TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ na předepsanou zálohu ve svém bankovním ústavu nejpozději do 25. dne v předcházejícím měsíci (př.: platba na září musí být provedena do 25. srpna). Kopii tohoto příkazu odevzdají v jídelně. Jestliže jim banka platbu neprovede, oznámí tuto skutečnost vedoucí stravování ŠJ a zaplatí obědy v hotovosti. Přeplatky stravného budou zasílány na účet zpět na bankovní účty v červenci daného školního roku. 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 sb., o školním stravování). Jídlo si může rodič odnést pouze první den neplánované nepřítomnosti.

 Obědy se odhlašují a přihlašují den předem do 14,00 hodin, v objednávkovém boxu, prostřednictvím internetu, telefonicky -  tel. 487 523 199, 734571343  nebo e-mailem na sj.spicak@seznam.cz. První den nemoci je možno výjimečně dostat oběd do přinesených nádob. Dále je nutné obědy ODHLÁSIT. Strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (z důvodu např. nemoci,  ředitelského volna, zdravotních prázdnin apod.), nemají nárok na dotovaný obědZaměstnanci ZŠ mají nárok podle § 3 odst.4 vyhl.č. 84/2005 Sb. na dotovaný oběd pouze v případě, pokud daný den odpracují minimálně 3 hodiny

Úplné odhlášení ze stravování musí být písemné s podpisem rodičů

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD od 1.5.2023

Výživové normy se dle vyhl. 107/2005 Sb. plní podle věkových skupin:
3 - 6   let         26,00 Kč / 1 oběd         (69,00 Kč = plná cena oběda)
7 - 10 let         30,00 Kč / 1 oběd         (73,00 Kč = plná cena oběda)
11 - 14 let         35,00 Kč / 1 oběd         (78,00 Kč = plná cena oběda)
15 - 18 let         43,00 Kč / 1 oběd         (86,00 Kč = plná cena oběda)
od 18 let         43,00 Kč / 1 oběd         (86,00 Kč = plná cena oběda)

To znamená, že děti budou rozděleny do těchto skupin - pokud v daném školním roce (září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v srpnu 2024 bude dítěti 11 let, od září 2023 spadá do věkové skupiny 11 - 14 let).

O prázdninách jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.
 

Naše bankovní spojení: KB Česká Lípa, číslo účtu: 2569110297/0100

Zálohy z bankovních účtů od 1.5.2023

7 - 10 let        660,00 Kč
11 - 14 let       
770,00 Kč
15 - 18 let        950,00 Kč
od 18 let       950,00 Kč                                                                        
 cizí                  1900,00 Kč
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den předem do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje : 
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:           
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz