• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Kontakty, aktuální informace

Z DŮVODU REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK
NA ZŠ ŠPIČÁK O TÝDEN DÉLE, TEDY 9. 9. 2024.
 
Přihlašování ke stravování ve školním roce 2024/2025
je možné ve dnech:

26. – 27. srpna 2024…………….………..od 7,00 do 13,00 hod

28. srpna – 2. září 2024………………….od 7,00 do 15,30 hod.

Obědy se hradí měsíc předem: srpen 2024 – květen 2025
                                                      
Strávník, který bude využívat náhradní stravování, si po připsání platby na účet školní jídelny vyzvedne papírovou průkazku, kterou se bude prokazovat místo čipu.
V případě bezhotovostní platby terminálem, bude průkazka vydána ihned.

V průběhu září 2024 bude z důvodu rekonstrukce naše školní jídelna zcela mimo provoz.

Náhradní stravování bude zajištěno pouze pro žáky ZŠ Špičák

v budově SZŠ a SOŠ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,

kam budou docházet s doprovodem pedagogů dle připravené harmonogramu.

Po obědě budou žáci odcházet také hromadně s doprovodem pedagoga.

V této budově není k dispozici prostor pro odkládání školních batohů a tašek.

Vzhledem k zabezpečení vchodu do budovy SZŠ a SOŠ Česká Lípa nebude možné,

aby strávníci docházeli na oběd jednotlivě.

Obědy bude nutné odhlásit nejpozději do 12,00 hodin předcházejícího pracovního dne (např. z důvodu nemoci).

 
 
 

 
 
  
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách,
tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
 
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den předem do 14:00 hodin.
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje : 
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:           
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz