• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

CIBULOVÁ SE SÝREM (obsahuje al.: 1,3,6,7,9,12)

PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO, TĚSTOVINY SE ZELENINOU (obsahuje al.: 1,1a,3,7,9)

Změny schváleného rozpočtu

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na rok 2018....č. 1/2018 - zveřejněno 26. 9. 2018

/files/static_pages_files/files/p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2010%20-%20zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1len%C3%A9%20rozpo%C4%8Dtu%20(vyv%C4%9B%C5%A1en%C3%AD).xlsx

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů na r. 2018...č. 2/2018 - zveřejněno 23. 11. 2018

/files/static_pages_files/files/Zm%C4%9Bna%20schv%C3%A1len%C3%A9%20rozpo%C4%8Dtu%202(vyv%C4%9B%C5%A1en%C3%AD).xlsx

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace

VÝDEJ OBĚDŮ V PÁTEK 21.12.2018 :

11,40 - 13,30 HODIN
(strávníkům, kteří budou mít přihlášené a zaplacené obědy)
 
CIZÍ STRÁVNÍCI DO JÍDLONOSIČŮ :
11,30 - 12,00 HODIN

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :   
Polévka :
Oběd č.1 : 
Oběd č.2 :               
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz